ANBI INFORMATIE
Stichting "De Jazz van het bankroet"

Fiscaal nummer: 811288560.B01

Contactgegevens:
secretariaat:
Scholenbrugstraat 27
1091 GB Amsterdam

Bestuurssamenstelling:
voorzitter: A. van Nieuwkerk
secretaris: C. Punt
penningmeester: J.H.Th. van Roijen

Beleidsplan:
voor de jaren 2014-2018 focussen de projecten die ondersteuning krijgen zich op verbanden met de jaren 1914-1918.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun bestuurswerkzaamheden; eventuele onkosten mbt bestuurswerk worden vergoed.
Stichting "De Jazz van het bankroet" is geen bank en kent daarom ook geen bonusregelingen.

Doelstelling:
Stichting "De Jazz van het bankroet" stelt zich ten doel het in samenwerking met derden (doen) realiseren van multimediale publicaties van cultureel belang, waaronder begrepen worden film- en theaterproducties, boek-, dvd- en cd uitgaves, websites, tentoonstellingen, tijdschriften, internetkanalen en cross-media uitingen, die zich kenmerken door een modernistisch karakter, zoals in het werk van (onder meer) Paul van Ostaijen en zijn filmscenario "De jazz van het bankroet" tot uiting komt.

Uitgeoefende activiteiten:
Stichting "De Jazz van het bankroet" ondersteunt of ondersteunde onder andere de volgende projecten:
de boek/dvd uitgave De Bankroet Jazz, de live filmtheatervoorstellingen De Bankroet Jazz LIVE, de boek/dvd uitgave Timbertown Groningen, het poŽzie en jazz project Japoezzzia, de boek/dvd uitgave Hoop op Toekomst, de boek/dvd uitgave Plots hel het werd, het documentaire project Mannekino.

FinanciŽle verantwoording:
jaarraport 2021
jaarraport 2020
jaarraport 2019
jaarraport 2018
jaarraport 2017
jaarraport 2016
jaarraport 2015
jaarraport 2014