CULTURELE ANBI STATUS
Stichting "De jazz van het bankroet"
is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor donateurs aan projecten van onze stichting. Het belastingvoordeel kan oplopen tot 150% van de donatie voor bedrijven en 125% voor particulieren.

Particulieren
Een particulier mag bij het doneren van een gift 1,25 keer het gedoneerd bedrag aangeven bij de inkomstenbelastingaftrek.

Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel daardoor 65%. Een gift van 1.000 kost effectief nog maar 350.

Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 125 % een maximum gebonden van 5.000 per jaar. Er is wel ook een ondergrens voor eenmalige giften: alleen het deel van de totale giften boven de 1% van uw verzamelinkomen komt in aanmerking voor de aftrek met een minimum van 500.

Bedrijven
Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Een gift van 1.000 kan dus voor 1.500 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van 1.000 kost dan effectief 625,00.